Rådgiver

Jeg rådgiver omkring kreative samarbejder i krydsfeltet mellem kulturaktører og virksomheder.

Med mit netværk indenfor begge områder og min erfaring som kulturchef for en privat virksomhed, kan jeg både skabe kontakten og facilitere mødet mellem kultur og erhverv til gavn for begge parter.

For yderligere information: info@anecortzen.dk